Tjänster

Tjänster

Fokusera på det viktigaste – din verksamhet

På Engboms kan vi ta helhetsansvar för IT-miljön i företag av olika storlekar, allt från enmansföretag till större sjukhusavdelningar. Med vår kombination av bred erfarenhet och djup specialistkunskap inom modern IT, hjälper vi er med en säker, trygg och kostnadseffektiv IT-lösning.

Ett system som minimerar problem och avbrottstider ger inte bara nöjdare användare, utan även en trygghet i verksamheten och ökad kostnadseffektivitet.

Smarta och effektiva lösningar

Med vårt effektiva deploymentsystem som hanterar alla datorers mjukvara kan vi skjuta ut programvara och uppdateringar på distans till en eller flera datorer samtidigt utan att ni störs i ert arbete. Det är ett perfekt verktyg inom till exempelvis vården där mottagningsrummen oftast är upptagna med patienter som därmed gör det svårt för tekniker att få åtkomst till datorn. Med systemet kan vi hantera många datorer samtidigt, säkerställa att datorerna alltid ser likadana ut och fungerar på samma sätt. Med detta får vi en driftsäker miljö med avsevärt kortare nertider.

IT-drift

Konsult

Server

IT-drift


Vi kan ta helhetsansvar för IT-miljön i företag av olika storlekar, allt från enmansföretag till större sjukhusavdelningar. Med lång erfarenhet och bred kunskap av egna serverhallar, fiberförbindelser, brandväggar och nätverk hjälper vi till med kostnadseffektiva lösningar.

Vi kan även verka som stöd för din befintliga IT-avdelning när det gäller säkerhetslösningar och serverinstallationer. Med vårt effektiva deploymentsystem som hanterar alla datorers mjukvara kan vi skjuta ut programvara och uppdateringar på distans utan att ni störs i arbetet.

Tack vare leverans av både IT- och kommunikationslösningar minimerar du också antalet leverantörer.

Konsult


Vid behov kan vi hjälpa er med effektiva helhetslösningar så ni kan lägga fokus på rätt saker – er kärnverksamhet. Vi kan sköta allt som rör företagets IT-struktur enligt era önskemål, antingen hela eller delar av IT-funktionen. Tillgängliga tekniker finns för uthyrning på timbasis eller via serviceavtal.

Våra tekniker är specialiserade på bl a följande system

 • Windows Server
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft SQL
 • HPE Aruba
 • HPE Proliant
 • Clavister
 • Cisco ASA
 • Microsoft 365
 • Microsoft Azure

Server


Vi levererar och driftar skräddarsydda serverlösningar

 • Behovsanpassat
 • Skalbart både uppåt och neråt
 • Övervakning av resurser och tjänster
 • Vi ansvarar för förebyggande och omedelbara åtgärder.

Låt oss drifta servrarna under perfekta förhållanden i våra serverhallar

 • Hög fysisk säkerhet
 • Redundant ström och kyla
 • Reservkraft med UPS och generator
 • Backup lagras i sekundär serverhall

Vår serverdrift är byggd på modern teknik och motsvarar marknadens förväntningar på driftsäkerhet. När du köper server som tjänst så ingår allt ifrån hårdvara och licenser till drift, övervakning och uppdateringar.