Serverhosting

Att bygga en egen serverhall är både dyrt, krångligt och personalkrävande.

Det många glömmer bort är att servrar genererar en hel del värme, vilket kräver kylaggregat. Om detta aggregat stängs av, till exempel pga vatten- eller elarbete i fastigheten, blir temperaturen i ditt serverrum snabbt för högt för servrarna. Detta kan leda till hårdvarufel, i värsta fall dataförlust.

Engboms Network Solutions har under många år arbetat med uppbyggnad av serverhallar och vi har idag serverhallar med mycket hög säkerhet.

Redundant kyla, eldrift och övervakning. Vi har även dieselverk för egen produktion av el vid längre strömavbrott.

Du kan antingen hyra plats i våra serverhallar för dina egna servrar, eller så kan du hyra utrustning och överlåta driften åt oss. Vi sköter backup och övervakning av både hårdvara och operativsystem.

Kontakta oss för en offert!

Epost