Historik

Engboms Network Solutions AB

Engboms bildades som aktiebolag år 1970 och verkade inom kontorsmaskinsbranschen. År 2006 ombildades bolaget för att expandera inom IT-drift och supporttjänster. Vi har fram till idag fortsatt att specialisera oss på IT-drift där vår specialitet  idag är inom privat sjukvård.

Vårt kontor ligger centralt i Stockholm nära Odenplan. År 2015 hade bolaget med 10 anställda en omsättning på drygt 17 miljoner. Vi har sedan många år högsta kreditvärdighet. Det är en trygghet för dig som kund att ha en långsiktig och ekonomiskt stabil IT-leverantör..