Företaget

Engboms Network Solutions AB

Engboms bildades som aktiebolag år 1970 och började verka inom kontorsmaskinsbranschen. År 2006 ombildades bolaget för att expandera inom IT-drift och supporttjänster. Vi har fram till idag fortsatt att specialisera oss på IT-drift och där vår specialitet  idag är inom privat sjukvård.

Vårt kontor ligger centralt i Stockholm nära Odenplan. 2015 omsatte vi drygt 17 miljoner på 10 medarbetare. Vi har sedan många år högsta kreditvärdighet.Det är en trygghet för dig som kund att ha en långsiktig och ekonomiskt stabil IT-leverantör..