Driftsstörning.

Stokab har för närvarande elfel på grund av brand. Detta orsakar driftsstörningar, mer information under dagen.